Projekt edukacyjny

Kampania promocyjna “Uczniowskie ekonawyki”   projektu edukacyjnego Fundacji Nasza Ziemia oraz Procter & Gamble.

Szkolna kampania trwała od lutego – marzec 2021r. i  łączyła  kilka form przekazu:

  • wizualne: wystawa plakatów i wierszy, ulotki, billboardy, artykuł w prasie lokalnej,
  • audiowizualne: nagranie piosenki dla naszej Ziemi, Internet  ( formularz ankietowy dla dorosłych dotyczący ochrony środowiska), promocja na portalu społecznościowym, happening,  konkurs wiedzy z zakresu zachowań proekologicznych.

W szkole został powołany zespół do działań „Bądź Eko”. Nauczycielem prowadzącym została pani Marta Lorek. Nasza kampania objęła swoim zasięgiem całą szkołę, rodziców i społeczność gminy Łaziska.

list otwary
Drodzy mieszkańcy!
Galeria plakatów

 

 

 

 

 

 

 

 

PODJĘTE DZIAŁANIA:

  1. Przeprowadzono zajęcia z zestawem  prezentacji na temat codziennych zachowań dotyczących wody, energii i odpadów. Podczas zajęć uczniowie poznali domowe, ekologiczne nawyki, które pomagają na co dzień dbać o naszą planetę.
  2. Analiza badań wśród uczniów:

  • 20 uczniów wypełniło kartę dotyczącą codziennego mycia rąk i ilości zużytej wody. 80% uczniów myje ręce około 7 razy w ciągu dnia i zużywa około 11 litrów wody, w ciągu tygodnia 77 l,  miesiąca 308 litrów. Badani deklarowali, że zakręcają kran podczas mycia rąk.
  • 12 uczniów mierzyło czas i ilość ładowań telefonu w ciągu tygodnia: Badani ładują telefon około 5 razy w tygodniu w średnim czasie 25 minut. Uczniowie pamiętają o wypinaniu ładowarki z gniazdka.

3. Zajęcia plastyczne „Bądź Eco”- projektowanie plakatu. Prace zachęcają odbiorców do postępowania w sposób przyjazny środowisku. Uczniowie wykazali związek naszych codziennych decyzji z konsekwencjami w środowisku przyrodniczym.

4. Propagowanie idei „Bądź Eco” poprzez zaprojektowanie ulotek. Zamieszczenie ich na portalu społecznościowym. Odbiorcami są: uczniowie, rodzice, społeczność internetowa.

5. Propagowanie idei Eco wśród mieszkańców. Ankieta dotycząca ochrony środowiska.

6. Happening „Bądź Eco”.

7. Zaśpiewanie piosenki dla Naszej Ziemi.

8. Rywalizacja uczniowska w turnieju „Uczniowskie ekonawyki”.

9. Rywalizacja sportowa w duchu ekologii.

10. Promocja kampanii – banery przygotowane przez organizatorów.

11. Kampania promocyjna w prasie lokalnej.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *