Zaproszenie dla Rodziców

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu on-line “Kocham i wspieram – rodzicielskie SOS w czasie pandemii”.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy Rodziców do udziału w wydarzeniu on-line „Kocham i wspieram – rodzicielskie SOS w czasie pandemii” w dniu 31 maja 2021 r. w godz. 16.30-17.30.

Program konferencji:
16.30 – 16.40 – powitanie uczestników – p. Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty
16:30 – 16:50 – „Komunikacja w rodzinie – sposoby skutecznego porozumiewania się z dziećmi” – p. Joanna Kupczyńska-Juszczak – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zamościu;
16:50 – 17:10 – „Jak wspierać dzieci w czasie pandemii?” – prof. dr hab. Zbigniew Gaś – profesor psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Link do konferencji:

kliknij tutaj

Dyrektor M. Lorek

“Mała książka – Wielki Człowiek”

W ramach programu “Mała książka – Wielki Człowiek” w maju odbyły się wycieczka na łąkę. Dzieci wysłuchały opowiadania Małgorzaty Strzałkowskiej Czterolistna koniczyna , zamieszczonego w książce “Pierwsze abecadło”. Na wycieczce szukały owadów zamieszkujących ten teren oraz wiły wianki z mleczu.
Na lekcji z panią bibliotekarką słuchały treści wiersza Tadeusza Kubiaka “Ja jestem Książka”. Po wysłuchaniu wykonywały pracę plastyczną. Na zajęciach dydaktycznych poznały legendę o powstaniu Polski. Wysłuchały dodatkowo Legendę o pieśni.  W skupieniu , słuchając utworu, reagowały entuzjastycznie na słowo “orzeł”. Orzeł z legendy , to nasz symbol narodowy – godło państwowe. Dzieci na zakończenie zajęć kolorowały kontury godła – orła białego na czerwonym tle, w złotej koronie.

Program czytelniczy
Lekcja z orłem

K. Głogowska

lekcja biblioteczna
“Mała książka – Wielki Człowiek”
Spotkanie z przyrodą

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach.

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole, a  z pozostałych klas IV i VI będą się uczyć jak dotychczas – zdalnie.

Od 17 maja br. uczniowie klas IV i VI przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów  oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie.

Harmonogram zajęć stacjonarnych dla klasy IV i VI od 17 maja 2021r:

I TYDZIEŃ:

17,18,19.05.2021r (poniedziałek, wtorek, środa) uczy się klasa IV

20.21.05.2021r. (czwartek, piątek) klasa VI.

II TYDZIEŃ: (odwrotnie)

24,25,26 .05.2021r (poniedziałek, wtorek, środa) uczy się klasa VI

27,28.05.2021r. (czwartek, piątek) klasa IV.

Od 31 maja 2021r.  wszyscy uczniowie  uczą się już stacjonarnie w szkole.

Powrót do szkoły odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Kamieniu w okresie epidemii Covid-19. regulaminc19

Przypominamy harmonogram dowozów  i odwozów dla oddziału przedszkolnego i klas młodszych.

Dowóz do Szkoły Podstawowej w Kamieniu

7.30 – Łaziska (szkoła),

7.34 – Kolonia Łaziska (chłodnia),

7.37 – Łaziska (ośrodek zdrowia),

7.39 – Łaziska (wieś – P. Smagieł),

7.41 – Janiszów ( P. Tomala),

7.42 – Janiszów (przystanek),

7.44 – Kamień (P. Frączek),

7.46 – Kamień (park),

7.50 – Kamień  (szkoła)

Więcej “Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach.”