Pamiętamy…

“Szkoła pamięta” to akcja,

w której młodzi ludzie ze swoimi opiekunami odwiedzają miejsca pamięci, porządkują groby, palą znicze i wspominają osoby ważne dla naszego regionu.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej “Pamiętamy…”

PROGRAM WSPARCIA DLA DZIECI Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W programie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” BĘDĄ MOGLI RÓWNIEŻ WZIĄĆ UDZIAŁ MIESZKAŃCY GMINY ŁAZISKA. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Ze wsparcia w ramach “Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”  mogą skorzystać tylko UCZNIOWIE (od “zerówki” szkolnej do ostatniej klasy „szkoły średniej”) SPEŁNIAJĄCY WSZYSTKIE WARUNKI zawarte w oświadczeniach załączonych do niniejszej informacji.

CO ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?

Warunkiem udziału w programie jest:

  1. Złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego uczącego się niepełnoletniego dziecka lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość o zamieszkaniu w miejscowości, na terenie gminy w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR). Dziecko musi ZAMIESZKIWAĆ GMINĘ, W KTÓREJ DZIAŁAŁO NIEGDYŚ PPGR. NIEKONIECZNIE MUSI BYĆ TO TA SAMA GMINA, W KTÓREJ PRACOWALI CZŁONKOWIE RODZIN (KREWNI W LINII PROSTEJ) TJ. RODZICE, DZIADKOWIE, PRADZIADKOWIE/OPIEKUNOWIE PRAWNI Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę,
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  3. W razie posiadania: dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, które należy dołączyć do oświadczenia.

GDZIE I DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WYMAGANE DOKUMENTY?

Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć niezwłocznie do 29 PAŹDZIERNIKA 2021 R. DO GODZ. 15.30, w pok. Nr 10 Urzędu Gminy Łaziska lub na Sekretariacie (pok. Nr 19). Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia można pobrać w pokoju Nr 10, na Sekretariacie oraz poniżej.

Więcej informacji udzielają pracownicy Referatu Promocji, Planowania Przestrzennego i Inwestycji w Łaziskach, nr tel. 81 827 69 27.”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_którzy_ukończyli_18_rok_życia)

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego

 

Święto pieczonego ziemniaka

Święto dziś ziemniaka mamy
tak więc wszystkich zapraszamy
na zabawy i zawody
na zagadki i podchody.
Uśmiech, humor i zabawa
to dziś najważniejsza sprawa.

Jesień to czas zbiorów ziemniaków. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamieniu obchodzili Święto Pieczonego Ziemniaka. Na dzieci czekało wiele ciekawych zabaw oraz ziemniaczane konkurencje sportowe. Uczniowie wykonali przepiękne kompozycje jesienne przedstawiające Panią Jesień.  Po ogromnej dawce pozytywnych emocji wszyscy wzięli udział w pieczeniu kiełbasek i degustacji pieczonych ziemniaków.

     Obchody tego święta stanowią doskonałą okazję do aktywności fizycznej,  w atmosferze przepełnionej humorem i dobrą zabawą.

prace plastyczne
rywalizacja
ognisko

 

 

 

 

 

 

 

Więcej “Święto pieczonego ziemniaka”

Dzień Tabliczki Mnożenia

1 października obchodziliśmy w naszej szkole Światowy  Dzień Tabliczki Mnożenia.  Obchody tego święta wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji. Tego dnia w klasach zostały przeprowadzone egzaminy z tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy bezbłędnie udzielili odpowiedzi otrzymywali tytuł „Eksperta Tabliczki Mnożenia”. Komisja Egzaminacyjna przepytała również Panią Dyrektor,  nauczycieli i pracowników szkoły. Wszyscy zdali egzamin celująco.

W tym dniu uczniowie  uświadomili sobie, że znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym i udowodnili, że można uczyć się jej z przyjemnością.

Dorota Janoszczyk

 

Więcej “Dzień Tabliczki Mnożenia”