Przedszkole

Ramowy plan dnia Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kamieniu.

Oddział przedszkolny jest czynny w godz. 7.30-13.00 (wtorek, czwartek, piątek) i w godz. 7.30-13.30 w poniedziałek i w środę.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się we wtorek o  godz. 10.00-10.30 i w piątek godz. 11.00-11.30.

Zajęcia z religii odbywają się w poniedziałek i w środę o godzinie 8.00-8.30, a uczestniczą w nich dzieci za zgodą rodziców.

Rytmika w środę o  godz. 13.00-13.30 i w piątek 12.30 – 13.00.

Zajęcia z logopedyczne.

7.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci do oddziału przedszkolnego. Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy wg indywidualnych potrzeb dziecka, m.in. zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe.
8.00 – 8.30 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia poranne. Gimnastyka buzi i języka.
8.30 – 9.00 Przygotowanie do śniadania, m.in. czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.
9.00 – 9.30 Śniadanie, czynności porządkowe po śniadaniu, zabawy relaksacyjne.
9.30 – 10.00 Zajęcia 1. Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, z uwzględnieniem czasu trwania zajęć ( z możliwością wydłużenia): czas trwania 30-35 minut. Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
10.00 – 10.30 Zabawy ruchowe ( w tym relaksacyjne). Zabawy ruchowe.
10.30. – 11.00 Zajęcia 2. Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, z uwzględnieniem czasu trwania zajęć ( z możliwością wydłużenia): czas trwania 20-30 minut.Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Ćwiczenia gimnastyczne ( 2 razy w tygodniu).
11.00 -11.30 Przygotowanie do obiadu, m.in. czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów, obiad, czynności porządkowe po obiedzie.
11.30 – 12.30 Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy ( wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne w ogrodzie, gry terenowe.
12.30 – 13.00

(13.30 wtorek, czwartek)

Słuchanie muzyki, bajek nagranych lub czytanych przez nauczyciela. Zabawy dowolne. Zabawy rytmiczne, taneczne. Zajęcia typu rytmika.

Uroczystości i inne wydarzenia w oddziale przedszkolnym w roku  szkolnym 2021/2022.

Foto z przedszkola 2021/2022

Zapraszamy