Info

W dniu 27 sierpnia 2020 roku Szkoła Podstawowa w Kamieniu otrzymała od Gminy Łaziska sprzęt komputerowy dla uczniów w ramach realizowanych przez gminę projektów: “Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+” ; środki na realizację projektów pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.


Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2019 zostało opublikowane na stronie BIP Łaziska

Priorytety pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021
“Jeśli stanąłeś na stracie, to już zwyciężyłeś – choćbyś był ostatni.”

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *