“Mała książka – Wielki Człowiek”

W ramach programu “Mała książka – Wielki Człowiek” w maju odbyły się wycieczka na łąkę. Dzieci wysłuchały opowiadania Małgorzaty Strzałkowskiej Czterolistna koniczyna , zamieszczonego w książce “Pierwsze abecadło”. Na wycieczce szukały owadów zamieszkujących ten teren oraz wiły wianki z mleczu.
Na lekcji z panią bibliotekarką słuchały treści wiersza Tadeusza Kubiaka “Ja jestem Książka”. Po wysłuchaniu wykonywały pracę plastyczną. Na zajęciach dydaktycznych poznały legendę o powstaniu Polski. Wysłuchały dodatkowo Legendę o pieśni.  W skupieniu , słuchając utworu, reagowały entuzjastycznie na słowo “orzeł”. Orzeł z legendy , to nasz symbol narodowy – godło państwowe. Dzieci na zakończenie zajęć kolorowały kontury godła – orła białego na czerwonym tle, w złotej koronie.

Program czytelniczy
Lekcja z orłem

K. Głogowska

lekcja biblioteczna
“Mała książka – Wielki Człowiek”
Spotkanie z przyrodą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *