Zasady szczęśliwego numerka

Zasady szczęśliwego numerka:
Jeśli ktoś jest „Szczęśliwym numerkiem”, to:
1. Nie może być pytany z bieżącego materiału.
2. Nie dostaje oceny nieodpowiedniej za brak pracy domowej lub przygotowania do zajęć.
3. Nie dostaje uwagi za nieprzygotowanie do lekcji oraz brak materiałów.
4. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od, sprawdzianów z pisania kartkówki\ sprawdzianów.
5. Szczęśliwy numerek usprawiedliwia brak prac domowy oraz, przygotowanie do lekcji.
Prosimy nauczycieli i wychowawców o przestrzeganie określonych zasad- SU.