“Prawda Katynia jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy” Jan Paweł II

Janina Antonina Lewandowska

13 kwietnia 2023 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar zbrodni Katyńskiej. Cała społeczność szkolna spotkała się przy Dębie upamiętniającym pomordowanych w Katyniu. W naszej szkole poświęcony jest on Janinie Antoninie Lewandowskiej z domu Dowbor- Muśnickiej urodzonej 22 kwietnia 1908 roku w Charkowie, a zamordowanej 22 kwietnia w Katyniu. Była to  polska pilotka szybowcowa i samolotowa, miała stopień podporucznika pilota lotnictwa Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej. Uczniowie klasy VI w krótkim apelu przypomnieli zebranym prawdę o losach tysięcy oficerów polskich zamordowanych na terenie ZSRR, dla których Ojczyzna stała się najwyższą wartością. Wszyscy musimy o nich pamiętać, aby ich ofiara nie poszła na marne. Dlatego naszą powinnością jest pamięć i cześć dla tych bohaterów: “Przebaczyć tak, zapomnieć nie”. Katyń…ocalić od zapomnienia.

Dzień Pamięci Ofiar zbrodni Katyńskiej