Kadra

Rok szkolny 2023/2024

Dyrektor – Marta Lorek – matematyka IV, V

Marek Jakoniuk – wychowawca klasy IV, wychowanie fizyczne, technika, informatyka, zajęcia szachowe, opiekun SU
Anna Buda – wychowawca klasy VII, język polski
Hanna Jakoniuk – wychowawca kl. I, edukacja informatyczna kl. I – III, biblioteka, zajęcia szachowe, opiekun SU
Anna Chmiel – wychowawca klasy V, historia, logopedia, świetlica
Michał Gąska – biologia
Grażyna Stępniak – przyroda, geografia
Katarzyna Gazda -wychowawca kl. III, pedagog, oddział przedszkolny
Katarzyna Głogowska- wychowawca kl. II, muzyka, wych. fizyczne kl. I – III
Hubert Włodarczyk – język angielski, wychowawca kl. VI
Katarzyna Pióro – religia 0, I, VI, VII,  świetlica, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne
Aleksandra Pogoda – oddział przedszkolny, plastyka
ks. Krzysztof Lichota – religia w klasie II, III, IV, V
Paweł Mizura – psycholog, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Dorota Pernak – chemia, matematyka VII
Marek Kieloch – fizyka, matematyka VI
Iwona Bełcik – j. niemiecki
Sylwia Kramek – doradztwo zawodowe

INNI PRACOWNICY
Kamil Ciostek – referent
Barbara Ciostek
Elżbieta Mendak
Teresa  Szewczyk
Piotr Rutkowski

Godziny pracy pedagoga szkolnego – dostępność dla rodziców
godz. Poniedziałek 8.00 – 9.00

Godziny pracy pedagoga specjalnego – dostępność dla rodziców
godz. Poniedziałek 8.00 – 9.00

Godziny pracy psychologa – dostępność dla rodziców
godz. Piątek 7.30 – 8.30

Godziny pracy logopedy – dostępność dla rodziców
Środa 13.45 – 14.45

WAŻNE TELEFONY   TU OTRZYMASZ  POMOC

 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży   116 111

– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 8272367

– Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego   800 70 22 22

– Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci    800 100 100

-Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka   800 12 12 12

– Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska   Linia”  800 120 002

– Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 800 120 226