Kadra

 Rok szkolny 2021/2022
Dyrektor Marta Lorek informatyka, technika, plastyka
Anna Buda – wychowawca klasy V, język polski, świetlica
Dorota Janoszczyk – matematyka,wychowanie do życia w rodzinie
Anna Chmiel – wychowawca klasy III, historia, logopedia
Michał Gąska – biologia, geografia
Grażyna Stępniak – przyroda
Katarzyna Gazda –wychowawca kl. I, pedagog
Katarzyna Głogowska- wychowawca kl. II, muzyka
Magdalena Zagozdon – język angielski
Katarzyna Pióro – religia,  świetlica
Jacek Witczak – wychowanie fizyczne
Renata Smaga – biblioteka
Aleksandra Pogoda – oddział przedszkolny
ks. Krzysztof Lichota – religia w klasie III i IV
Aneta Czuk – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
INNI PRACOWNICY
Kamil Ciostek – referent
Barbara Ciostek
Elżbieta Mendak
Piotr Rutkowski

Rok szkolny 2020/2021

KONSULTACJE NAUCZYCIELI W OKRESIE NAUKI ZDALNEJ kl. I- III

Anna Chmiel – poniedziałek 9.00-10.00

Katarzyna Pióro – wtorek 10.35-11.00

Katarzyna Gazda – środa 7.30 – 8.30

Katarzyna Głogowska – czwartek 7.30 – 8.45

Magdalena Zagozdon – piątek 11.20 – 12.00

KONSULTACJE NAUCZYCIELI W OKRESIE NAUKI ZDALNEJ kl. IV – VI

Anna Buda – poniedziałek, środa 10.00-11.30

Anna Chmiel – środa 10.00-11.00

Magdalena Zagozdon – poniedziałek 8.00-8.30

Dorota Janoszczyk – wtorek 9.40-10.30

Katarzyna Głogowska – czwartek 12.30-13.00

Marta Lorek – poniedziałek 13.30 – 14.00

Grażyna Stępniak – czwartek 8.45-9.15

Michał Gąska – poniedziałek 8.45-9.15

Katarzyna Pióro – środa 8.00-8.30

Krzysztof Lichota – wtorek 9.40-10.10

Godziny pracy pedagoga szkolnego w czasie nauki zdalnej w roku szkolnym 2020/2021

 wtorek

godz. 11.40 –12.45 – dyżur dla nauczycieli

godz. 12.45 – 13.30 – zajęcia zdalne ( dydaktyczno- wyrównawcze kl. II)

czwartek

godz. 8.45 – 9.50 –   konsultacje stacjonarne w szkole (po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 8280166)

godz. 10.35 – 11.40  – dyżur dla rodziców (proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny, istnieje możliwość umówienia spotkania przez aplikację Microsoft Teams)

Kontaktów indywidualnych- kontakt telefoniczny 8280166,  mailowy kasiagazda1@wp.pl

Zadania realizowane przez pedagoga szkolnego podczas zdalnego nauczania:

  • Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  • Na bieżąco, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją, wskazywanie rodzicom/ opiekunom/, uczniom  – instytucji, organizacji świadczących pomoc  i wsparcie.
  • Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.
  • Profilaktyka zdrowotna- przesyłanie informacji nt. radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia pandemią wirusem COVID-19.
  • Systematyczna współpraca z wychowawcami, nauczycielami w kwestiach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
  • Indywidualne porady, konsultacje, rozmowy.

WAŻNE TELEFONY   TU OTRZYMASZ  POMOC

 

 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży   116 111

– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 8272367

– Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego   800 70 22 22

– Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci    800 100 100

-Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka   800 12 12 12

– Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska   Linia”  800 120 002

– Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 800 120 226