Dokumenty szkolne

Program wychowawczo – profilaktyczny, opis działań na rok 2020/2021 plik.pdf
Statut Szkoły plik. pdf
Zasady monitorowania postępów uczniów w pracy zdalnej plik. pdf
Regulamin świetlicy plik.pdf
Regulamin funkcjonowania SP w okresie epidemii Covid 19 plik.pdf
Procedura odbioru dzieci plik.pdf
Procedura podejrzenia zachorowania plik.pdf
Procedura wydawania posiłków plik.pdf
Procedura BHP plik.pdf
Koncepcja pracy szkoły 2020/2021 plik.pdf
Regulamin szkoły plik.pdf
Regulamin Rady Pedagogicznej plik.pdf
Regulamin monitoringu zewnętrznego plik. pdf
Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego plik. pdf