Moje miejsce na Ziemi

OTWARCIE ŚCIEŻKI “TROPICIELE NATURY”.

Na festynie w dniu 5 czerwca 2022r. została uroczyście otwarta ścieżka  „Tropiciele natury – przystanki edukacyjne” powstała w ramach czwartej edycji programu  grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi” FUNDACJI ORLEN.  Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Kamieniu. Koordynatorami byli: Marta Lorek i Michał Gąska.

więcej informacji na stronie FESTYN

Przygotowano materiały promocyjne:

  •  ulotka,
  • naklejki, ciasteczka i kubki z logo projektu,
  • dwie pocztówki promujące przyrodę naszej okolicy,
  • wystawę pokonkursową “Przyroda mojej okolicy”.
Ciastka z logo projektu “Wypiek natury” Anna Jakubczyk
Naklejka z logo projektu “Agro-Technika” Radosław Jakubczyk
wystawa pokonkursowa “Przyroda mojej okolicy”
M. Rybak lat 14
H. Michalik lat 8

Kubek promocyjny
Ulotka promocyjna

 

 

 

Projekt sfinansowano ze środków  FUNDACJI ORLEN.


1 czerwca 2022r.

Uczestnicy projektu klasa IV i V przeszli zaprojektowaną trasą “Tropiciele natury”. Poprzez gry i zabawę uczcili Dzień Dziecka.

Marta Lorek

Tropimy przyrodę – więcej informacji


Przygotowanie terenu 19 maja 2022r.

Serdecznie dziękuję strażakom  z OSP w Piotrawinie za przygotowanie terenu pod miejsce rekreacyjne na trasie ścieżki edukacyjnej „Tropiciele natury”. Strażacy zorganizowali ziemię, którą przewieźli oraz  rozsypali w miejscu w którym powstanie  4 przystanek . Z pomocą przyszli następujący  druhowie: Arkadiusz Szkudlarek, Arkadiusz Maciejewski, Jarosław Gazda, Grzegorz Osuch, Marek Jakoniuk, Rafał Rybak, Kamil Rutkowski, Tadeusz Sawicki, Alan Maciejewski, Kamil Ciostek, Tomasz Osuch.

W dniu 28.05.2022r. z pomocą pracownika firmy Woods Art postawiliśmy stół z ławami przy 4 przystanku.  Został  wyrównany teren i posiana trawa.

Marta Lorek


Laureaci Gminnego konkursy wiedzy przyrodniczej “Przyroda mojej okolicy”.

W konkursie wzięli udział  chętni uczniowie klas IV – VI ze szkół podstawowych z Kamienia, Braciejowic i Kępy Piotrawińskiej.

Mistrzem wiedzy z maksymalną liczbą punktów, została Wiktoria Puk. Nagrody otrzymali:Agata Prościńska, Bartłomiej Mroczkowski, Ignacy Nita,  Maja Witczak, Albert Bajon, Wiktoria Trela, Gabriela Wit, Barbara Kramek, Maja Lejwoda. Dziękuję za udział i gratuluję zwycięzcom. Nagrody sfinansowano ze środków Fundacji Orlen.

 


Laureaci Gminnego konkursu plastycznego “Przyroda mojej okolicy”.

Nagrody sfinansowano ze środków Fundacji Orlen.


Z okazji DNIA ZIEMI

koordynator projektu wraz z pracownikami szkoły porządkował  teren,  na którym zostaną postawione  ławkami oraz stół. Ścieżka edukacyjna ma służyć mieszkańcom, turystom i wszystkim , którzy kochają przyrodę i naszą “małą ojczyznę”. 22 kwietnia 2022r. odbył się również w naszej szkole  konkurs wiedzy przyrodniczej “Przyroda mojej okolicy”. Test rozwiązywało 9 chętnych uczniów, którzy zechcieli zgłębić wiedzę o przyrodzie Małopolskiego Przełomu Wisły. Wygrali : Maja Witczak, Albert Bajon, Wiktoria Trela.

W konkursie wiedzy przyrodniczej uczestniczyli również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Braciejowicach i Kępie Piotrawińskiej.

Nagrody otrzymują: Gabriela Wit, Barbara Kramek, Maja Lejwoda. 

Nagrodzeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kępy Piotrawińskiej: Mistrz wiedzy –  Wiktoria Puk

Agata Prościńska, Bartłomiej Mroczkowski, Ignacy Nita.

Gratulujemy zwycięzcom!


Realizujemy warsztaty graficzne

W ramach zajęć opracowujemy tablice w formie komputerowej, tak by można było oddać je do druku. Zaprojektowaliśmy logo projektu i wybraliśmy najlepszy projekt. Uczniowie wybrali projekt Ernesta Kality. W ramach projektu rozpoczęliśmy pracę na ulotką promującą ścieżkę TROPICIELE NATURY.

 

 

 

 

 

 

 


25.03.2022r. tropienie ptaków i innych stworzeń nad Wisłą.

Uczniowie podążali trasą, wyruszając ze szkoły poprzez wieś Piotrawin. Trasa ta wyznaczy ścieżkę edukacyjną „Tropiciele  natury”,  przy której staną przyszłe tablice informacyjne. Obserwacja ptaków często obejmuje istotny element słuchowy, ponieważ wiele gatunków ptaków łatwiej jest wykryć i zidentyfikować po dźwiękach aniżeli wzrokiem. Czynność ta wymagała od obserwatorów ciszy. Nasze lornetki do obserwacji ptaków są wyposażone w precyzyjną optykę, dzięki czemu umożliwiały wygodne podglądanie ptaków przez długi czas. Przemierzając około 3 kilometrową trasę poszukiwaliśmy ptaków oraz innych zwierząt tutejszej okolicy. Ornitolog, pan Michał Gąska opowiadał o ptakach, które widzieliśmy. Natknęliśmy się na następujące ptaki : grzywacz, sierpówka, bogatka, dzwoniec, zięba, gawron, wrona, kawka, krzyżówka, mazurek, trznadel.  Podczas zajęć dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały ciekawostek o życiu ptaków, które mogą spotkać w swojej okolicy, ich zwyczajach oraz typowym zachowaniu. Warsztaty wzbogaciły wiadomości uczniów i umożliwiły bezpośredni kontakt z naturą.


Pomagamy ptakom.

W trzecim tygodniu marca 2022r. wieszaliśmy budki na drzewach, które wykonali uczestnicy projektu. Uczniowie spisali się na medal, gdyż powstało 20 budek. 3 budki dla owadów i karmniki. Część domków zawiesiliśmy na terenie placu szkolnego ale większość w dolinie Wisły na topolach. Pomocni byli panowie, którzy musieli  wysoko zawiesić domki, tak by ptaki były bezpieczne.

Budki z dziurką dla ptaków są wykorzystywane głównie do wyprowadzania lęgów, ale często też służą jako schronienie na noc. Zimą z kolei chronią swoich lokatorów przed ostrym mrozem i zimnymi wiatrami.


W dniu 07.03.02022r. w ramach projektu „Tropiciele natury”,  uczniowie kl. IV i V odbyli wycieczkę do Kazimierza Dolnego na warsztaty przyrodnicze. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o Małopolskim Przełomie Wisły,  występujących w tym rejonie zwierzętach, ukształtowaniem terenu, jego ochroną. Podczas warsztatów wykonali budki lęgowe dla dziuplaków. Wizyta w Kazimierzu była również związane ze sztuką. Pani Marta wcieliła się w rolę przewodnika i opowiedziała o renesansowych zabytkach  miasteczka i związanych z nim legendach. Miło spędziliśmy ten czas.

Organizator Marta Lorek

 


Warsztaty ornitologiczno – przyrodnicze:

Celem warsztatów jest zapoznanie z etyką dobrego przyrodnika, przygotowanie merytorycznie do obserwacji ptaków, ssaków i doliny Wisły, przedstawienie instrukcji wykonania budki lęgowej. Uczniowie w ramach spotkań z ornitologiem panem Michałem Gąską zgromadzą informacje w celu zaprojektowania 4 tablic do trasy „Tropiciele natury”. Zajęcia wstępne były już w listopadzie  i trwać będą do kwietnia 2022r.


Szkoła Podstawowa w Kamieniu, pod patronatem honorowym Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, realizuje projekt „Tropiciele natury”.

Projekt jest finansowany przez Fundację Orlen, w ramach konkursu „Moje miejsce na Ziemi”.

Informacja na stronie Lubelskiego Towarzystwa Ontologicznego w Lublinie.

Patronat Honorowy

 


Celem Programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi.

W ramach Programu zostały wybrane najbardziej wartościowe projekty inicjatyw społecznych zgłoszone przez Wnioskodawców, które otrzymały wsparcie w postaci Grantu. Wśród  185 organizacji, które otrzymały darowiznę znajduje się Szkoła Podstawowa w Kamieniu.

Dyrektor Marta Lorek złożyła projekt “Tropiciele natury” – przybliżający przyrodę doliny Wisły, występujące w tym rejonie zwierzęta, ukształtowanie terenu, jego ochronę. W ramach projektu powstanie ścieżka dydaktyczna w formie 4 przystanków. Trasa ścieżki będzie przebiegała przez wieś Piotrawin. Uczestnicy projektu będą brać udział w warsztatach przyrodniczo – ornitologicznych, zwiedzą Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym. W ramach dodatkowych zajęć opracują trasę, tablice, ulotki, wykonają budki lęgowe. Odbędą się konkursy  dla uczniów:  plastyczny „Przyroda mojej okolicy” i przyrodniczy.  Mieszkańcy pomogą w przygotowaniu przedsięwzięcia. Festyn czerwcowy wypromuje nową powstałą ścieżkę dydaktyczną. Patronat honorowy objęło Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne w Lublinie.

7 października 2021r. w Katowicach odbyła się Gala Orlenu na której  Zarząd Fundacji ORLEN rozdał promesy dla laureatów czwartej edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”.