Program dla szkół

Działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym

Zgodnie z rozporządzeniem MEN, dyrektorzy szkół podstawowych zobowiązani są do zapewnienia zrealizowania przez szkołę działań kształtujących zdrowe nawyki żywieniowe uczniów, wzbogacających wiedzę o pochodzeniu produktów rolnych oraz wiedzę o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności.

 

W ramach ww. działań dyrektorzy szkół realizują w każdym semestrze roku szkolnego, poniższe działania:

 1.  organizowanie konkursów i festynów tematycznych,
 2. organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych, zakładów przetwórstwa owoców i warzyw, w tym gospodarstw ekologicznych lub zakładów przetwarzających produkty mleczne, a także wycieczek na lokalne rynki, na których produkty te są oferowane,
 3.  zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych, w tym w formie grządek na parapecie, upraw w workach i donicach,
 4.  wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców, warzyw, mleka i ich przetworów, z możliwością spożywania produktów regionalnych i ekologicznych,
 5.  stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców, warzyw, mleka i ich przetworów, w szczególności przez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji oraz wydawanie gazetek.

Powyższe działania obejmują każdorazowo edukację z zakresu: zasad zdrowego żywienia pochodzenia i uprawy owoców i warzyw oraz produkcji produktów mlecznych przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, w tym upowszechnianie wiedzy jak przechowywać i przygotowywać żywność oraz jak postępować z odpadami spożywczymi i kuchennymi.

konkurs na sałatkę, marzec 2024
ogród szkolny , maj 2024
 • robimy sałatkę, marzec 2024
  robimy sałatkę, październik 2023

  wspólny posiłek , listopad 2023
 • warzywa w szkolnym ogródku
  wspólne spożywanie posiłku
  ogródek w skrzynce, marzec 2024
  wspólne spożywanie posiłku, listopad 2023
  formy z warzyw , konkurs
  zakładamy ogródek, luty 2024

  uprawa ziół w ogrodzie, kwiecień 2024