Przedszkole

Zapraszamy do wydarzeń z oddziału przedszkolnego

– chronologicznie

 

Ramowy plan dnia Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kamieniu.

Oddział przedszkolny jest czynny w godz. 8.20-13.20 (poniedziałek, środa, piątek) i w godz. 8.20-13.50 we wtorek i w czwartek.

Język angielski – 2 razy w tygodniu (wtorek: w godz. 13.20 – 13.50, środa: w godz. 12.50 – 13.20).

Religia – 2 razy w tygodniu (5-6– latki: wtorek: w godz. 8.20 – 8.50, czwartek: w godz. 8.20. – 8.50; 3-4– latki: wtorek 8.35 – 8.50, czwartek w godz. 8.35 – 8.50

Zajęcia logopedyczne – 2 razy w tygodniu (wtorek: w godz. 8.05 – 8.50, czwartek: w godz. 8.05 – 8.50).

Rytmika w trakcie zajęć.

8.00 – 8.20 Schodzenie się dzieci do oddziału przedszkolnego. Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form zabaw wg indywidualnych potrzeb dziecka, m. in.: zabawy konstrukcyjne i ruchowe  o charakterze dowolnym. (Dyżur nauczyciela)

 8.20 – 9.00 Wybrane formy aktywności dziecka spośród wymienionych poniżej.

Zabawy wybranymi zabawkami. Zabawy integrujące grupę. Zabawy słowne. Ćwiczenia oddechowe. Zabawy rozwijające poczucie rytmu i koncentracji uwagi. Zabawy rozwijające reakcję na ustalone sygnały. Zabawy rozwijające spostrzeganie i pamięć wzrokową. Zabawy badawcze. Zabawy muzyczno – ruchowe. Zabawy konstrukcyjne. Gimnastyka buzi i języka. Nauka krótkich tekstów. Słuchanie, nauka i utrwalanie piosenek. Rysowanie po śladzie. Kolorowanie obrazków. Ćwiczenia poranne.

 9.00 – 9.20 Przygotowanie do śniadania, m. in. czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.

 9.20 – 9.40 Śniadanie, czynności porządkowe po śniadaniu, zabawy relaksacyjne.

 9.40 – 10.10 (zajęcie 1) Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia): czas trwania 30-35 minut.

Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

10.10 – 10.55 Zabawy ruchowe (w tym relaksacyjne). Zabawy dowolne, w tym tematyczne i podejmowane z inicjatywy dziecka.

 10.55 – 11.25 (zajęcie 2) Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia): czas trwania 20 -30 minut.

Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Ćwiczenia gimnastyczne (2 razy w tygodniu).

11.25 – 11.50 Przygotowanie do obiadu, m. in. czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów, obiad, czynności porządkowe po obiedzie.

11.50 – 12.50 Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m. in. zabawy na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne
w ogrodzie przedszkolnym, gry terenowe, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.

12.50 – 13.20 (13.50) Wybrane formy aktywności dziecka spośród wymienionych poniżej.

Słuchanie muzyki, wierszy, bajek nagranych lub czytanych przez nauczyciela. Opowieści ruchowe przy muzyce. Zabawy ruchowo-naśladowcze. Zabawy wzbogacające słownictwo. Zabawy rozwijające percepcję słuchową. Ćwiczenia mowy. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. Modelowanie struktury dźwiękowej obrazków. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej. Czytanie całościowe. Ćwiczenia
w liczeniu. Rysowanie po śladzie. Kolorowanie. Zabawy kreatywne. Zabawy w kodowanie. Zabawy pantomimiczne. Zabawy badawcze. Zabawy pobudzająco – hamujące. Układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych. Rozwiązywanie zagadek i rebusów. Zabawy rytmiczne i taneczne. Gry stolikowe. Oglądanie książek, albumów, ilustracji. Swobodne zabawy w wybranych kącikach.

Uroczystości i inne wydarzenia w oddziale przedszkolnym w roku  szkolnym 2021/2022.  Foto z przedszkola 2021/2022