Przedszkole

Zapraszamy do wydarzeń z oddziału przedszkolnego

– chronologicznie

 

Ramowy plan dnia Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kamieniu.

Oddział przedszkolny jest czynny w godz. 7.30-13.00 (poniedziałek, środa, piątek) i w godz. 7.30-13.30 we wtorek i w czwartek.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się we wtorek o  godz. 13.00-13.30 i w środę godz. 12.30-13.00.

Zajęcia z religii odbywają się we wtorek i w czwartek o godzinie 8.00-8.30, a uczestniczą w nich dzieci za zgodą rodziców.

Rytmika w trakcie zajęć.

Zajęcia z logopedyczne.

8.10 – 8.40 Schodzenie się dzieci do oddziału przedszkolnego. Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy wg indywidualnych potrzeb dziecka, m.in. zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe.
8.40 – 9.10 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia poranne. Gimnastyka buzi i języka.
9.10 – 9.40 Przygotowanie do śniadania, m.in. czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.
9.40 – 10.10 Śniadanie, czynności porządkowe po śniadaniu, zabawy relaksacyjne.
10.10 – 10.40 Zajęcia 1. Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, z uwzględnieniem czasu trwania zajęć ( z możliwością wydłużenia): czas trwania 30-35 minut. Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
10.40 – 11.10 Zabawy ruchowe ( w tym relaksacyjne). Zabawy ruchowe.
11.10. – 11.40 Zajęcia 2. Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, z uwzględnieniem czasu trwania zajęć ( z możliwością wydłużenia): czas trwania 20-30 minut. Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Ćwiczenia gimnastyczne ( 2 razy w tygodniu).
11.40 -12.10 Przygotowanie do obiadu, m.in. czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów, obiad, czynności porządkowe po obiedzie.
12.10 – 13.10 Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy ( wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne w ogrodzie, gry terenowe.
13.10 – 13.40

(13.30 wtorek, czwartek)

Słuchanie muzyki, bajek nagranych lub czytanych przez nauczyciela. Zabawy dowolne. Zabawy rytmiczne, taneczne. Zajęcia typu rytmika.

Uroczystości i inne wydarzenia w oddziale przedszkolnym w roku  szkolnym 2021/2022.

Foto z przedszkola 2021/2022

Zapraszamy