Dokumenty szkolne

Standardy ochrony małoletnich Standardy ochrony małoletnich
Koncepcja pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024 plan2023
Program wychowawczo – profilaktyczny, opis działań na rok 2023/2024 wych_prof.zadania
Statut Szkoły

statut20.06.2022

STATUT 01.03.2023

Zasady monitorowania postępów uczniów w pracy zdalnej plik. pdf
Regulamin świetlicy plik.pdf
Regulamin funkcjonowania SP w okresie epidemii Covid 19 plik pdf
Procedura odbioru dzieci plik.pdf
Procedura podejrzenia zachorowania plik.pdf
Procedura wydawania posiłków plik.pdf
Procedura BHP plik.pdf
Koncepcja pracy szkoły 2020/2021 plik.pdf
Regulamin szkoły plik.pdf
Regulamin Rady Pedagogicznej plik.pdf
Regulamin monitoringu zewnętrznego plik. pdf
Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego plik. pdf
Regulamin usługi Google Workspace for Education Google-Workspace-for-Education

 

 


Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów dla kl. I – VII w roku szkolnym 2023/2024