Klub Szkół UNICEF

„Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny”.

https://www.unicef.pl/Wspolpraca-ze-szkolami/Klub-Szkol-UNICEF


 11 grudnia przypada 75. rocznica powstania UNICEF.

 UNICEF jest organizacją, która niesie pomoc w sytuacjach kryzysowych. Katastrofy humanitarne, klęski żywiołowe, wojny i działania zbrojne najsilniej wpływają na zdrowie i życie dzieci. To przede wszystkim na pomocy najmłodszym skupia się UNICEF – chroni ich prawa i zabezpiecza przyszłość. W ciągu dziesięcioleci UNICEF pomógł milionom dzieci, tworząc dla nich właściwe warunki do życia i rozwoju, stawiając na pierwszym miejscu ich dobro, potrzeby i prawa. Od krótkoterminowej pomocy doraźnej, po długoterminowe programy rozwojowe, UNICEF pomógł zbudować nowe systemy opieki zdrowotnej i społecznej na całym świecie. Zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób, zapewnia niezbędne usługi, edukację oraz tworzy bezpieczne miejsca dla dzieci i ich rodzin na całym świecie.
75 lat po założeniu UNICEF, świat ponownie staje w obliczu wielu kryzysów, których konsekwencje mogą zniweczyć dziesięciolecia postępu na rzecz dzieci. Pandemia COVID-19 ujawniła i zaostrzyła głęboko zakorzenione nierówności, a najbardziej dotknięte są nią bezbronne dzieci. Zmiany klimatyczne postępują. Kryzysy humanitarne mnożą się poza światowymi nagłówkami i światłem reflektorów. Grudzień to dobry miesiąc, aby przypomnieć o tym, co do tej pory udało się UNICEF osiągnąć. To też odpowiedni czas, aby zwrócić uwagę na problemy, z którymi nadal mierzy się świat.

 

 

 


 

SPRAWOZDANIE Z obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka – 19 listopada 2021r.

W dniu 19.11.2021r. Szkoła Podstawowa w Kamieniu wzięła udział w Międzynarodowym Dniu Praw dziecka, organizując wydarzenie pod nazwą “na niebiesko #dla każdego dziecka”. To był dzień wyjątkowy. Wszyscy ubrani na niebiesko, wyrazili w ten sposób swoją solidarność ze wszystkimi dziećmi na świecie. Marta Lorek, koordynator Klubu Szkół UNICEF, omówiła uczniom prawa dziecka, dzieci obejrzały wykonane kolorowanki.  Okazją do wymiany refleksji na ten temat, ale też do utrwalenia zdobytej wiedzy, była wspólna gra memory oraz przygotowana na tę okazję piosenka o prawach dziecka, którą wszyscy razem zaśpiewali. Pani Sylwia przygotowała dla dzieci słodką niespodziankę – niebieskie ciasteczka. A na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkową fotografię. Dzień ten z pewnością zapadnie w pamięci wszystkim uczestnikom. Wydarzenie to zostało upublicznione na stronie internetowej placówki i w mediach społecznościowych oraz w lokalnej prasie internetowej.

 

Koordynator Marta Lorek


Przeciwdziałamy zmianom klimatu.

Uczniowie kl. IV i V rozmawiali o zmianach klimatu. Obejrzeli film z młodymi aktywistami pochodzącymi z różnych części świata, którzy opowiadają o tym, dlaczego podejmują się działań mających na celu zwrócenie uwagi na kwestie zmian klimatycznych. Jak te zmiany wpływają na ich życie? Dyskusja w grupie dotyczyła,  czy dostrzegają wpływ zmian klimatycznych na życie ludzi.

Dlaczego walka ze zmianami klimatycznymi jest ważna dla UNICEF?

Klimatyczne ABC

 

Uczniowie zastanawiali się nad swoimi codziennymi wyborami i ich wpływem na środowisko oraz klimat. Swoją wiedzę zgromadzili na plakatach.

Zmierzcie swój ślad węglowy!

Ślad węglowy to suma emisji gazów cieplarnianych, emitowanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę. Aby zmierzyć swoje ślady węglowe, skorzystajcie  ze specjalnego kalkulatora:

zmierz ślad węglowy