Klub Szkół UNICEF

„Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny”.

https://www.unicef.pl/Wspolpraca-ze-szkolami/Klub-Szkol-UNICEF

Szkoła Podstawowa w Kamieniu razem z UNICEF świętuje Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
20 listopada 2020r. to szczególny dzień, w którym oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa.Ten rok szkolny jest szczególny. Sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie, a także wyzwania wynikające z procesu edukacji zdalnej, uniemożliwiają zorganizowanie uroczystych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.Jedną z możliwości jest organizacja niebieskiego marszu #dla każdego dziecka.

 Pomoc dla JemenuNiebieskie ciasteczka

  Prace dzieci