Zebranie z rodzicami

Spotykamy się szanowni rodzice

28 września 2022 r.
Spotkanie ogólne – godzina 16.00
Spotkania z wychowawcami w klasach – godzina 16.15
Spotkanie Rady Rodziców /uchwalenie programu wychowawczo – profilaktycznego/ – godzina 17.15