Tak, jak Kubuś

,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”

,,Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych  poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. W tym roku szkolnym nasi uczniowie z klas I-III wzięli czynny  udział w realizacji tegoż programu.

Głównym  celem była  proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie  ich do ruchu już od najmłodszych lat. Podczas  realizowanych zajęć uczniowie mieli możliwość nauczenia się , jak się troszczyć o środowisko naturalne, poznali podstawowe zasady ekologii i dowiedzieli się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznali korzyści płynące z ruchu.  Zrealizowaliśmy dwie misje:  ,, Misja szkoła. Na tropie zmian klimatycznych”  i  ,,Misja szkoła. Na tropie mądrych zakupów i życia w zgodzie w naturze”.  W ramach programu dostaliśmy certyfikat , zaś wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy.