Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje

“Razem dla Rodaków ze wschodu”

Przedstawiciele Stowarzyszenia Przeszłość – Przyszłość z siedzibą w Puławach, zwrócili się z pisemną prośbą do władz naszej szkoły o podjęcie współpracy na rzecz Polaków, mieszkających na terenie Ukrainy. Prosili o zbiórkę produktów spożywczych, książek pisanych w języku polskim oraz zabawek. Akcja nosiła tytuł: Razem dla Rodaków ze Wschodu. Informacja na ten temat została ogłoszona w szkole oraz w kościele parafialnym. Do akcji przystąpili Rodzice dzieci, pracownicy szkoły, a także okoliczni mieszkańcy. Dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli, udało nam się zebrać pokaźną ilość potrzebnych rzeczy. W imieniu Rodaków, będących w potrzebie – Serdecznie Dziękujemy.

Ta zbiórka jest dowodem na to, że nie jesteśmy obojętni na ludzką krzywdę i niedostatek. Jeszcze raz z całego serca. Dziękujemy !

“Razem dla Rodaków ze wschodu”