GRA TERENOWA– CZYLI O KONSTYTUCJI NIECO INACZEJ

Druga na świecie (po amerykańskiej) i pierwsza w Europie – mowa o polskiej konstytucji. Ustawa rządowa z 3 maja roku 1791 obchodzi 233 urodziny i z tej oto okazji zaprosiliśmy naszych uczniów na grę terenową, w której uczestnicy odkryją kulisy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Zabawę rozpoczęliśmy odczytaniem listu od króla Stanisława Augusta. Przygotowano 2 trasy, każda z nich dedykowana była innej grupie odbiorców- jedna dla uczniów klas IV-V, a druga VI-VII.  Na terenie szkoły zostały umieszczone pytania dotyczące wydarzeń związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja.  Zadaniem uczniów było odszukać ich i udzielić odpowiedzi na nie w specjalnie przygotowanej krzyżówce. Wygrani otrzymali certyfikaty.

Poprzez edukację, pracę i wspólną integrację możemy wzmacniać nasze społeczeństwo i wspierać rozwój naszej Ojczyzny.

Radosnego świętowania!