Klub Szkół UNICEF

„Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny”.

https://www.unicef.pl/Wspolpraca-ze-szkolami/Klub-Szkol-UNICEF


SPRAWOZDANIE z działalności Klubu Szkół Unicef 2021/2022.

Zakres działalności Klubu był dostosowany do możliwości placówki. Zadania proponowane w przewodniku dla członków klubu były realizowane w formie inicjatyw ogólnoszkolnych oraz na poziomie klas.

W październiku 2022r. zrealizowaliśmy zadanie: Przeciwdziałamy zmianom klimatu. Uczniowie z kl. IV i V obejrzeli film z młodymi aktywistami pochodzącymi z różnych części świata, którzy opowiadają o tym, dlaczego podejmują się działań mających na celu zwrócenie uwagi na kwestie zmian klimatycznych. Odbyła się dyskusja grupowa na temat wpływu zmian klimatycznych na życie ludzi. Uczniowie zastanawiali się nad swoimi codziennymi wyborami i ich wpływem na środowisko oraz klimat. Swoją wiedzę zgromadzili na plakatach, które zostały zaprezentowane na wystawie i w Internecie.

Wyjątkowym dniem był Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, „na niebiesko #dla każdego dziecka”. Wszyscy ubrani na niebiesko, wyrazili w ten sposób swoją solidarność ze wszystkimi dziećmi na świecie. Koordynator Klubu poprowadziła spotkanie, na którym utrwalono znajomość prawa dziecka, zagrano w grę „memory”, zaśpiewano wspólnie piosenkę oraz degustowano  ciasteczka. Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkową fotografię. Dzień ten z pewnością zapadnie w pamięci wszystkim uczestnikom. Wydarzenie to zostało upublicznione na stronie internetowej placówki i w mediach społecznościowych oraz w lokalnej prasie internetowej.

Uczciliśmy 75. rocznica powstania UNICEF. Uczniowie poznali szeroki zakres działań organizacji UNICEF.

W styczniu „rozmawialiśmy o żywieniu”. We wszystkich klasach odbyły się zajęcia na których poruszano kwestię zdrowej diety, zasad zdrowego odżywiania, umiejscowienia składników pokarmowych w piramidzie żywienia. Uczniowie aktywnie pracowali nad plakatami, układali jadłospisy „na talerzu”, grali w grę dydaktyczną, a także przygotowywali sałatki. Poprzez realizację tego zadania dzieci pogłębiły wiedzę na temat znaczenia prawidłowego odżywiania i poznały skutki złych nawyków żywieniowych.

Na poziomie klas omawiane były potencjalne zagrożenia jakie niesie Internet. Dzień Bezpiecznego Internetu miał na celu promowanie pozytywnych zachowań w Internecie, między innymi prawa do prywatności, dostępu do informacji oraz prawa do zachowania bezpieczeństwa.

Szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata”. Uczniowie z klasy V przygotowali 11 materiałowych  laleczek będące symbolem pomocy, jakiej udzielą najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Laleczki zostały zaprezentowane przez autorów (09.03.2022r) podczas specjalnie zorganizowanego w szkole wydarzenia Dnia Wszystkich Kolorów Świata. Dzieci, pracownicy oraz samorządowcy bardzo chętnie zaopiekowali się lalkami. Projekt zakończył się powodzeniem. Zebrana suma pozwoli zakupić  80 szczepionek. Koordynator wpłacił środki finansowe na zbiórkę: Prezent bez pudła. Podczas wydarzenia przedstawiono historię powstania laleczki UNICEF oraz idee szczepień dzieci na całym świecie.

Kwiecień był miesiącem w którym rozmawialiśmy o zanieczyszczeniu powietrza. Odbyły się zajęcia w klasach. Uczniowie brali udział w sprzątaniu swojej małej ojczyzny. Mieszkańcy, uczniowie, strażacy, którym na sercu leży dobro naszej planety, pozbierali śmieci
leżące w przydrożnych rowach,  lasach czy na polach. Koordynatorem akcji był urząd gminy.

Pozdrawiamy uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamieniu.

Marta Lorek


Porozmawiajmy o zanieczyszczeniu powietrza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SPRAWOZDANIE Z AKCJI „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”

 

Szkoła Podstawowa w Kamieniu wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF Polska. Uczniowie z naszej placówki przygotowali 11 szmacianych  laleczek będące symbolem pomocy, jakiej udzielą najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.

Praca nad lalkami trwała 2 miesiące. Dzieci wybrały kraj pochodzenia dla wykonanej przez siebie laleczki, podejrzeli stroje, wyszukali informacje o zainteresowaniach dzieci w danym kraju. Nad całością czuwała i koordynowała pracę opiekun Klubu Szkół UNICEF pani Marta Lorek. Na zajęciach z techniki uczniowie projektowali stroje, dobierali dekoracje i szyli. Pomocna była pani, która maszynowo zszywała elementy kostiumów. Uczniowie byli kreatywni, a także osoby pomagające w domu czyli mamy, babcie. Dzięki tej międzypokoleniowej współpracy powstały różnorodne szmaciane lale. Każda z 11 laleczek miała swoją tożsamość, uczniowie nadali imię, określili wiek i zainteresowania, które umieszczone zostały w „akcie urodzenia”.

Laleczki zostały zaprezentowane przez autorów czyli uczniów klasy V  (09.03.2022r) podczas specjalnie zorganizowanego w szkole wydarzenia Dnia Wszystkich Kolorów Świata. Każdy mógł zaopiekować się wybraną laleczką przekazując przy okazji darowiznę na rzecz ratowania życia dzieci. Rozpoczęła się licytacja laleczek, która trwała 4 dni. Wystawa lalek cieszyła się zainteresowaniem dzieci. W ciągu tego czasu, laleczki zmieniały właścicieli. Dzieci, pracownicy, samorządowcy bardzo chętnie chcieli zaopiekować się lalką. Projekt zakończył się powodzeniem. Każda laleczka znalazła nowego opiekuna. Zebrana suma pozwoli zakupić  80 szczepionek. Koordynator wpłacił pieniążki na zbiórkę: Prezent bez pudła. Podczas wydarzenia prowadząca pani Marta Lorek przedstawiła historię powstania laleczki UNICEF oraz idee szczepień dzieci na całym świecie, które chronią ich  przed zachorowaniem na bardzo groźne choroby, pozwalają uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych. Pani Lorek przekazała dzieciom kilka najważniejszych faktów dotyczących szczepień jakie prowadzi UNICEF.

 

https://piotrawin.sp-kamien.pl/index.php/2022/03/09/dzien-wszystkich-kolorow-swiata/

Marta Lorek


11 grudnia przypada 75. rocznica powstania UNICEF.

 UNICEF jest organizacją, która niesie pomoc w sytuacjach kryzysowych. Katastrofy humanitarne, klęski żywiołowe, wojny i działania zbrojne najsilniej wpływają na zdrowie i życie dzieci. To przede wszystkim na pomocy najmłodszym skupia się UNICEF – chroni ich prawa i zabezpiecza przyszłość. W ciągu dziesięcioleci UNICEF pomógł milionom dzieci, tworząc dla nich właściwe warunki do życia i rozwoju, stawiając na pierwszym miejscu ich dobro, potrzeby i prawa. Od krótkoterminowej pomocy doraźnej, po długoterminowe programy rozwojowe, UNICEF pomógł zbudować nowe systemy opieki zdrowotnej i społecznej na całym świecie. Zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób, zapewnia niezbędne usługi, edukację oraz tworzy bezpieczne miejsca dla dzieci i ich rodzin na całym świecie.
75 lat po założeniu UNICEF, świat ponownie staje w obliczu wielu kryzysów, których konsekwencje mogą zniweczyć dziesięciolecia postępu na rzecz dzieci. Pandemia COVID-19 ujawniła i zaostrzyła głęboko zakorzenione nierówności, a najbardziej dotknięte są nią bezbronne dzieci. Zmiany klimatyczne postępują. Kryzysy humanitarne mnożą się poza światowymi nagłówkami i światłem reflektorów. Grudzień to dobry miesiąc, aby przypomnieć o tym, co do tej pory udało się UNICEF osiągnąć. To też odpowiedni czas, aby zwrócić uwagę na problemy, z którymi nadal mierzy się świat.

 

 

 


 

SPRAWOZDANIE Z obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka – 19 listopada 2021r.

W dniu 19.11.2021r. Szkoła Podstawowa w Kamieniu wzięła udział w Międzynarodowym Dniu Praw dziecka, organizując wydarzenie pod nazwą “na niebiesko #dla każdego dziecka”. To był dzień wyjątkowy. Wszyscy ubrani na niebiesko, wyrazili w ten sposób swoją solidarność ze wszystkimi dziećmi na świecie. Marta Lorek, koordynator Klubu Szkół UNICEF, omówiła uczniom prawa dziecka, dzieci obejrzały wykonane kolorowanki.  Okazją do wymiany refleksji na ten temat, ale też do utrwalenia zdobytej wiedzy, była wspólna gra memory oraz przygotowana na tę okazję piosenka o prawach dziecka, którą wszyscy razem zaśpiewali. Pani Sylwia przygotowała dla dzieci słodką niespodziankę – niebieskie ciasteczka. A na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkową fotografię. Dzień ten z pewnością zapadnie w pamięci wszystkim uczestnikom. Wydarzenie to zostało upublicznione na stronie internetowej placówki i w mediach społecznościowych oraz w lokalnej prasie internetowej.

 

Koordynator Marta Lorek


Przeciwdziałamy zmianom klimatu.

Uczniowie kl. IV i V rozmawiali o zmianach klimatu. Obejrzeli film z młodymi aktywistami pochodzącymi z różnych części świata, którzy opowiadają o tym, dlaczego podejmują się działań mających na celu zwrócenie uwagi na kwestie zmian klimatycznych. Jak te zmiany wpływają na ich życie? Dyskusja w grupie dotyczyła,  czy dostrzegają wpływ zmian klimatycznych na życie ludzi.

Dlaczego walka ze zmianami klimatycznymi jest ważna dla UNICEF?

Klimatyczne ABC

 

Uczniowie zastanawiali się nad swoimi codziennymi wyborami i ich wpływem na środowisko oraz klimat. Swoją wiedzę zgromadzili na plakatach.

Zmierzcie swój ślad węglowy!

Ślad węglowy to suma emisji gazów cieplarnianych, emitowanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę. Aby zmierzyć swoje ślady węglowe, skorzystajcie  ze specjalnego kalkulatora:

zmierz ślad węglowy