Jesteś tutaj:

Kategoria: Informacje

Szczepimy się

Zajęcia dla uczniów kl. I – III, realizowane treści służą kształtowaniu zachowań prozdrowotnych, a także postaw odpowiedzialności za zdrowie własne oraz osób z najbliższego otoczenia. Głównym celem tych spotkań jest zwiększenie świadomości uczniów na temat dróg rozprzestrzeniania się wirusów oraz sposobów zapobiegania infekcjom. Tematyka zajęć jest ściśle związana z działaniami na rzecz zahamowania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i profilaktyką zachorowań na inne choroby zakaźne, ze szczególnym uwzględnieniem roli szczepień ochronnych.

List_Ministra_Zdrowia_do_dyrektorów_szkół,_nauczycieli,_rodziców_w_sprawie_szczepień_nastolatków

List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie dla Rodziców

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu on-line “Kocham i wspieram – rodzicielskie SOS w czasie pandemii”.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy Rodziców do udziału w wydarzeniu on-line „Kocham i wspieram – rodzicielskie SOS w czasie pandemii” w dniu 31 maja 2021 r. w godz. 16.30-17.30.

Program konferencji:
16.30 – 16.40 – powitanie uczestników – p. Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty
16:30 – 16:50 – „Komunikacja w rodzinie – sposoby skutecznego porozumiewania się z dziećmi” – p. Joanna Kupczyńska-Juszczak – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zamościu;
16:50 – 17:10 – „Jak wspierać dzieci w czasie pandemii?” – prof. dr hab. Zbigniew Gaś – profesor psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Link do konferencji:

kliknij tutaj

Dyrektor M. Lorek

Ogłoszenie

Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wraca oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kamieniu.

Gimbus będzie dowoził dzieci według wcześniejszego rozkładu.

Kępa Gostecka godz. 7.15

Odwóz ze szkoły 12.40

 

Info

W dniu 27 sierpnia 2020 roku Szkoła Podstawowa w Kamieniu otrzymała od Gminy Łaziska sprzęt komputerowy dla uczniów w ramach realizowanych przez gminę projektów: “Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+” ; środki na realizację projektów pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.


Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2019 zostało opublikowane na stronie BIP Łaziska

Priorytety pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021
“Jeśli stanąłeś na stracie, to już zwyciężyłeś – choćbyś był ostatni.”

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

Do góry