Ślubowanie

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu są już pełnoprawnymi uczniami. 20.09.2021r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia i czytelnika. To był wyjątkowy dzień.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Marta Lorek dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Kamieniu” i dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów.

Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi,

Ślubujemy…

odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Po zakończonej Amelia z kl. 4 potwierdziła, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały “egzamin pierwszoklasisty”.

Rodzice podarowali liczne prezenty. Niespodziankę swoim młodszym kolegom sprawili również uczniowie klas III, wręczając upominki.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

Więcej “Ślubowanie”

Aktywny powrót do szkoły

W  ramach programu „Aktywny powrót do szkoły”, uczniowie z kl. I-III wzięli udział w pikniku integracyjnym. Dzieci przyniosły z domu koce, na których odpoczywały, jak i również spożywały swoje smakołyki. Na boisku  zorganizowano zabawy i gry , które miały na celu integrację zespołu , po powrocie do szkoły. Atrakcją tego przedsięwzięcia była wizyta strażaków, którzy przybyli na teren szkolny wozem strażackim. Uczniowie zapoznali się ze sprzętem strażackim, przymierzali hełmy strażackie oraz mieli w ręce toporki, których strażacy używają w akcji. Aby uatrakcyjnić tę wizytę, można było  zrobić rundę dookoła boiska  wozem strażackim z włączoną syreną. Do tych atrakcji również dołączyły dzieci z oddziału przedszkolnego. Wszyscy byli zadowoleni i szczęśliwi, z chęcią powtórzą to jeszcze raz.

K. Głogowska

Więcej “Aktywny powrót do szkoły”

Szczepimy się

Zajęcia dla uczniów kl. I – III, realizowane treści służą kształtowaniu zachowań prozdrowotnych, a także postaw odpowiedzialności za zdrowie własne oraz osób z najbliższego otoczenia. Głównym celem tych spotkań jest zwiększenie świadomości uczniów na temat dróg rozprzestrzeniania się wirusów oraz sposobów zapobiegania infekcjom. Tematyka zajęć jest ściśle związana z działaniami na rzecz zahamowania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i profilaktyką zachorowań na inne choroby zakaźne, ze szczególnym uwzględnieniem roli szczepień ochronnych.

List_Ministra_Zdrowia_do_dyrektorów_szkół,_nauczycieli,_rodziców_w_sprawie_szczepień_nastolatków

List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowe Czytanie 2021

Narodowe Czytanie jest organizowane przez Prezydenta RP od 2012 roku. Celem Narodowego Czytania jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Tegoroczną lekturą Narodowego Czytania jest Moralność pani Dulskiej  Gabrieli Zapolskiej. W naszej szkole fragment tekstu przeczytały panie nauczycielki. Następnie chętni uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności czytając fragment książki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej “Narodowe Czytanie 2021”

Informacja dla rodziców i uczniów

Godziny dowozu i odwozu uczniów do szkoły.

dowozy odwozy SP Kamień

Rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem dziennika elektronicznego.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA

Instrukcja logowania do dziennika nowych uczniów ( klasa 1).

343-uonetplus_Logowanie-ucz-rodz_v4

Uczniowie i rodzice, którzy korzystali z dziennika elektronicznego w roku ubiegłym zachowują wszystkie wprowadzone dane ( maile, telefony).

W razie zmiany maila, telefonu prosimy o kontakt w wychowawcą.

M. Lorek