Ślubowanie

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu są już pełnoprawnymi uczniami. 20.09.2021r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia i czytelnika. To był wyjątkowy dzień.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Marta Lorek dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Kamieniu” i dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów.

Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi,

Ślubujemy…

odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Po zakończonej Amelia z kl. 4 potwierdziła, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały “egzamin pierwszoklasisty”.

Rodzice podarowali liczne prezenty. Niespodziankę swoim młodszym kolegom sprawili również uczniowie klas III, wręczając upominki.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *