„Mała książka – wielki człowiek”

Nasza szkoła przystąpiła do trzeciego etapu  kampanii „Mała książka – wielki człowiek” ,

który został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Za sprawą przygotowanej specjalnie dla nich książki pierwszoklasiści mogą odbyć przygodę, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie. Uczniom z I klasy zostały przekazane nieodpłatnie Wyprawki Czytelnicze, w skład których wchodzą: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców. Projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek” ma charakter ogólnopolski i jest w całości finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytanie w wieku 6-10 lat:

  • pomaga dziecku odnaleźć się w nowej rzeczywistości,
  • pozwala tworzyć hobby, zainteresowania i ciekawość,
  • ułatwia przyswajanie wiedzy i zapamiętywanie informacji,
  • wzbogaca słownictwo,
  • rozbudza i kształtuje emocje,
  • daje możliwość poradzenia sobie z trudnościami,
  • pokazuje, jak panować nad własnymi emocjami,
  • kształtuje wartości.

Katarzyna Gazda


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *