Obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole.

DEN 2022

Dzień Edukacji Narodowej, znany wszystkim jako Dzień Nauczyciela, to ważny dzień dla każdej polskiej szkoły; święto oświaty i szkolnictwa.

W naszej szkole również odbyła się uroczystość z tej okazji. W przygotowanym pod kierunkiem wychowawców programie artystycznym uczniowie klas IV-VI wyrazili swoje podziękowania wszystkim pracownikom za trud wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia oraz przekazali serdeczne życzenia.

Reprezentanci SU wręczyli wszystkim pracownikom szkoły własnoręcznie wykonane, sympatyczne sówki z ciepłymi życzeniami.

Następnie głos zabrał Pan Dyrektor M. Jakoniuk, który również wyraził swoje podziękowania i życzenia oraz przedstawił listę nagrodzonych pracowników.

Na koniec Pani Sylwia Dobrzańska, w imieniu Rady Rodziców, wręczyła wszystkim pracownikom szkoły piękne słoneczniki wraz z gorącymi życzeniami oraz słodki upominek.

Dzień 14 października w naszej szkole upłynął w miłej atmosferze.

DEN 2022
DEN 2022
DEN 2022
DEN 2022
DEN 2022
DEN 2022
DEN 2022
DEN 2022
DEN 2022
DEN 2022
DEN 2022