Więcej o: Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu

Działajmy razem” to hasło obchodzonego 7 lutego 2023 Dnia Bezpiecznego Internetu, promującego działania zwiększające bezpieczeństwo w sieci. Głównym celem tego dnia jest propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci do zasobów internetowych,  bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest dbanie o cyfrowe bezpieczeństwo. We wszystkich klasach odbyło się wiele działań dotyczących bezpieczeństwa w sieci: rozmowy, pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z Internetu , wskazywanie dobrych i złych stron korzystania z sieci, oglądanie filmików edukacyjnych. Dzieci wykonały także plakaty promujące zasady bezpiecznego korzystania  z Internetu i zapoznały się z Netykietą. Internet to wielka kopalnia wiedzy, ale także źródło wielu zagrożeń. Rozsądnie i mądrze korzystajmy z tych zasobów!

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023