Zarząd SU

Przewodnicząca SU

Przewodnicząca SU – Maja Witczak

Zastępca Przewodniczącej - Ernest Kalita

Zastępca Przewodniczącej – Ernest Kalita

Sekretarz SU - Hanna Kotowska

Sekretarz SU – Hanna Kotowska