Klasa IV i V pamięta

Cmentarz żołnierzy poległych podczas

I Wojny Światowej.

Sosny tu rosnące były świadkami tragicznych wydarzeń. Materiały archiwalne podają, iż pochowano tu 375 żołnierzy austriackich oraz 247 żołnierzy rosyjskich. Polegli oni w czasie letniej kampanii, zwanej “Letnią ofensywą feldmarszałka Mackensena”.

Według relacji Władysława Owcarza zamieszkałego w miejscowości Kolonia Piotrawin cmentarz urządzili w 1918 r. mieszkańcy wsi, w małym wówczas lasku. W zbiorowych mogiłach kładziono warstwami ok. 200-250 osób. Były również groby pojedyncze.


Zdjęcie zaczerpnięte z