Projekt edukacyjny – Wkręceni w czytanie

W klasie II jest realizowany projekt edukacyjny, promujący czytanie. W zdobywaniu umiejętności czytelniczych uczniom pomagają: nauczyciele, rodzice, dziadkowie oraz uczniowie ze  starszych klas. Są zaplanowane spotkania, na których zaproszeni goście, będą czytać wybraną pozycję książkową z literatury dziecięcej. Dzięki tym działaniom, uczniowie rozwiną swoje zainteresowania czytelnicze oraz zdobędą wiedzę z tej dziedziny.