Spotkanie z policjantami

W dniu 25.04.2024r o godz. 11.00 naszą szkołę odwiedzili mł.asp. Paweł Chęć dzielnicowy Gminy Łaziska oraz st .post. Kamil Zięba do spraw nieletnich i patologii. Celem spotkania było przeprowadzenie prelekcji dla uczniów na n/w tematy:

 Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych;

 Zastraszanie, cyberprzemoc, kradzieże, przemoc słowna, presja rówieśnicza i inne czyny karalne oraz konsekwencje z nich wynikające;

 Odpowiedzialność karna za popełnione czyny osób nieletnich i dorosłych.

Ponadto pan dzielnicowy wyjaśnił uczniom pojęcia zawarte w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz w Kodeksie Karnym i Kodeksie Wykroczeń. Omówił problematykę,  z którą zmaga się  młodzież w wieku szkolnym, jak również poinformował o odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny i konsekwencjach postępowania wbrew przepisom. Uczniowie usłyszeli o przejawach demoralizacji wśród dzieci i młodzieży, które stały się jednym z najgroźniejszych zjawisk społecznych dzisiejszych czasów. Omówiono również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd . Przedstawiciele służb prewencyjnych zostali życzliwie przyjęci przez uczniów, którzy ochoczo współpracowali zadając pytania na interesujące ich zagadnienia.