DZIELNE DZIECIAKI I ICH SPOSOBY NA MIKROBY

Epidemia koronawirusa Covid-19 rozpoczęła się na początku 2020 r. i nikt nie wie, jak dalej się potoczy. Brak optymistycznych prognoz w tym względzie, mimo likwidacji pewnych obostrzeń sanitarnych, zachęcił nas do ponownego przeprowadzenia zajęć na temat: zasad ochrony zdrowia przez mikroorganizmami i zagrożeń związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną kraju. W ramach dalszego kształtowania odpowiedniego zachowania higienicznego przedszkolaków zostały zrealizowane zajęcia pt. „Dzielne dzieciaki i ich sposoby na mikroby”, do przeprowadzenia których materiały przesłał pod koniec maja Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu Lubelskim. W ten sposób doceniliśmy pomysł Działu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Lublinie jako słuszny i celowy. Dzieci zostały zapoznane z niewidzialnym światem mikroorganizmów oraz sposobem ich transmisji. Rozwijały umiejętności w zakresie przestrzegania zasad higienicznych: częstego mycia rąk, używania chusteczki higienicznej, właściwego zachowania podczas kaszlu i kichania oraz w przypadku zachorowania. Kształtowały również umiejętność słuchania i rozwijały zdolności manualne.

Wychowawca Aleksandra Pogoda