Projekt “Maskuj się”

MASKUJ SIĘ!

W styczniu dzieci z oddziału przedszkolnego brały udział w realizacji projektu profilaktyczno-wychowawczego „Maskuj się!”, którego autorem była wychowawczyni . Celem projektu było mobilizowanie i zachęcanie przedszkolaków do codziennego noszenia maseczek ochronnych w przestrzeni szkolnej. Projekt pobudzał wszystkie aktywności dzieci: społeczną, poznawczą, językową, ruchową i zdrowotną. Zajęcia przeprowadzone zostały zgodnie z opracowanym scenariuszem, w którym znalazły się między innymi takie punkty, jak:

  1. Słuchanie przez dzieci wiersza „Maskuj się” czytanego przez nauczyciela i połączonego z pokazem obrazków. Autorem wiersza jest wychowawczyni. Oto jego fragment:

„Drogie dzieci! Czy wy wiecie,

że wiele ludzi choruje na świecie?

Wiosną przyszedł wirus mały,

który zmienił świat wspaniały.

Koronawirusem go nazwano

i wszystkich przed nim przestrzegano…”

  1. Pogadanka na temat treści wiersza i zasad ochrony zdrowia (DDM, DDD).
  2. Nauka piosenki „Przegoń wirusa”.
  3. Zaprojektowanie maseczki z motywem roślinnym, zwierzęcym, geometrycznym.
  4. Zabawa „Maskuj się”.
  5. Układanie rymowanek, czego efektem są następujące przykłady:

Noś maseczkę mądry dzieciaku. Chroń siebie i innych przedszkolaku!

Wszyscy zasady DDM znamy, o zdrowie swoje i innych dbamy.

  1. Wykonanie plakatu pt. ”Maskuj się!” zachęcającego do noszenia maseczek w przestrzeni szkolnej (w bibliotece, na korytarzu, w autobusie szkolnym).

 

Wychowawczyni Aleksandra Pogoda