“TRADYCYJNY SAD”

  lekcja
to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. WYNIKI ETAPU “ROZMAWIAMY O SADZIE”. Grupa “Wieloowocarni” zajęła 4 miejsce w Polsce z liczbą punktów 547,33 i otrzymuje grant na założenie mini sadu!!!


Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego mini sadu, składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie. Sad zostanie założony przy szkole i będzie prowadzony w sposób naturalny. Dobierzemy odmiany dostosowane do naszych warunków oraz zastosujemy ekologiczny sposób ochrony roślin. Celem jest szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian, ale również ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko. Projekt ma za zadanie zwiększenie zasobów genetycznych starych odmian śliw.