“TRADYCYJNY SAD”

  lekcja
to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. WYNIKI ETAPU “ROZMAWIAMY O SADZIE”. Grupa “Wieloowocarni” zajęła 4 miejsce w Polsce z liczbą punktów 547,33 i otrzymuje grant na założenie mini sadu!!!

Więcej ““TRADYCYJNY SAD””