Jesteś tutaj:

Miesiąc: Grudzień 2020

Programy


REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIENIU

w roku szkolnym 2020/2021

 

“Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”

w klasach I – III

Ruszyła kampania edukacyjna „Przygotujmy Lepszy Świat”“PrzyGOTUJMY lepszy świat”

w klasach I – III

Akademia Bezpiecznego Puchatka

w klasie I

Mała książkaTrzeci etap kampanii „Mała książka – wielki człowiek” dla klas 1
Skąd się biorą produkty ekologiczne„Skąd się biorą produkty ekologiczne” to ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla dzieci  w wieku 5-6 lat

Dzieciaki mleczaki
Dzieciaki mleczaki program dla dzieci przedszkolnych
Bieg po zdrowie“Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.
LOGO
Akademia Dojrzewania Lactacyd

program edukacyjny dla dziewcząt

Synapsik MEN

Ogólnopolski konkurs Synapsik MEN dla klas młodszych organizowany przez Wydawnictwo SYNAPSA. Konkurs ma charakter ogólnopolski, stanowi ciekawe uzupełnienie zajęć oraz stanowi cenną informację zwrotną, zarówno dla nauczycieli jak i uczniów, o aktualnym poziomie wiedzy uczestników. Testy konkursowe dla poszczególnych klas zostały przygotowywane przez zespół ekspertów w oparciu o obowiązującą podstawę programową. Przy ich tworzeniu autorzy bazowali na wszystkich dostępnych i wykorzystywanych w szkołach podręcznikach wiodących wydawnictw na rynku.

W konkursie przedmiotowym wzięło udział 8 uczniów. Z  klasy 2 uczestniczyły : Lena Jurak, Maja Kundel, Amelia Korszun.

Natomiast z klasy 3 : Alicja Ozimek, Zuzanna Pik, Amelia Wiśniewska.

Laureatem konkursu została  Zuzanna Pik, gratulujemy!

Dyplom Laureata
Dyplom dla Zuzanny Pik

Mikołaj 2020

Więcej o: Mikołaj 2020

Mikołaj to taki święty,
co dzieciom przynosi prezenty.
Przychodzi do nas nocą,
gdy na niebie gwiazdki migoczą.
Ma brodę siwą i wąs kręcony,
Gruby brzuszek i płaszczyk czerwony.

 

Więcej “Mikołaj 2020”

“TRADYCYJNY SAD”

  lekcja
to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. WYNIKI ETAPU “ROZMAWIAMY O SADZIE”. Grupa “Wieloowocarni” zajęła 4 miejsce w Polsce z liczbą punktów 547,33 i otrzymuje grant na założenie mini sadu!!!

Więcej ““TRADYCYJNY SAD””

Info

W dniu 27 sierpnia 2020 roku Szkoła Podstawowa w Kamieniu otrzymała od Gminy Łaziska sprzęt komputerowy dla uczniów w ramach realizowanych przez gminę projektów: “Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+” ; środki na realizację projektów pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.


Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2019 zostało opublikowane na stronie BIP Łaziska

Priorytety pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021
“Jeśli stanąłeś na stracie, to już zwyciężyłeś – choćbyś był ostatni.”

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

Do góry