Wymagania edukacyjne

II etap edukacyjny

Przedmiot klasa IV Klasa V Klasa VI PSO
matematyka plik. pdf plik. pdf plik. pdf PSO
język polski plik.pdf plik. pdf plik. pdf PSO
język angielski plik. pdf plik. pdf
przyroda/biologia plik. pdf plik. pdf plik. pdf PSO
geografia plik. pdf plik. pdf PSO
historia plik. pdf plik. pdf plik. pdf PSO
technika plik. pdf plik. pdf plik. pdf PSO
informatyka plik. pdf plik. pdf plik. pdf PSO
plastyka plik. pdf plik. pdf plik. pdf PSO
muzyka plik. pdf plik. pdf plik. pdf PSO
wych.fizyczne plik. pdf plik. pdf plik. pdf PSO
religia plik. pdf plik. pdf PSO

I etap edukacyjny

Edukacja klasa 1 klasa 2 klasa 3
język angielski PSO PSO PSO
religia plik. pdf plik. pdf
edukacja informatyczna plik. pdf plik. pdf
edukacja plastyczna PSO
edukacja wczesnoszkolna WSO edukacji