Wymagania edukacyjne

II etap edukacyjny

Przedmiot klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII
matematyka   wymagania kl.IV wymagania kl.V wymagania kl.VI wymagania kl.VII
język polski plik.pdf plik. pdf plik. pdf  
język angielski plik. pdf   plik. pdf  
przyroda/biologia plik. pdf plik. pdf plik. pdf  
geografia   plik. pdf plik. pdf  
historia plik. pdf plik. pdf plik. pdf  
technika plik. pdf plik. pdf plik. pdf  
informatyka plik. pdf plik. pdf plik. pdf  
plastyka plastyka kl.IV plastyka kl. V plastyka kl. VI plastyka kl.VII
muzyka plik. pdf plik. pdf plik. pdf  
wych.fizyczne plik. pdf plik. pdf plik. pdf  
religia plik. pdf plik. pdf    

Dostosowanie wymagań z matematyki dla uczniów z problemami

Plastyka_dostosowanie_wymagań_edukacyjnych

I etap edukacyjny

Edukacja klasa 1 klasa 2 klasa 3
język angielski      
religia plik. pdf plik. pdf  
edukacja informatyczna   plik. pdf plik. pdf
edukacja plastyczna  
edukacja wczesnoszkolna WSO edukacji